AnvändningsområdeDin dörr/fönstersensor används för att kontrollera öppet eller stängt. Den kan vara del i ett larm men också användas för att skapa en rutin med andra sensorer (t.ex. tända lampan i hallen när ytterdörren öppnas).
PlaceringSensorn består av två delar, en större sensordel och en mindre magnetdel. De två delarna skall placeras i direkt anslutning till varandra med maximalt 5 mm avstånd, när dörr eller fönster är stängt. Lämplig placering är på dörrens eller fönstrets övre hörn där det öppnas.
MonteringBåda delar monteras med skriv för bästa hållbarhet. Dubbelhäftande tejp medföljer för test av olika placering. Dörr/fönstersensorn skall alltid monteras vertikalt.
Parning med gatewayHåll inne knappen på framsidan på den större sensor-delen i ca 10 sekunder. Därefter blinkar lysdioden till med rött ljud. Följ sedan instruktionerna i appen.