AnvändningsområdeDin brandvarnare känner av rök i rummet optiskt. Den har även en inbyggd temperaturmätare och en inbyggd siren som varnar vid larm.
PlaceringLämplig placering är i taket eller mellan de rum där ett förbättrat brandskydd önskas.
MonteringBrandvarnaren bör skruvas i tak, via medföljande monteringsram. Själva brandvarnaren monteras därefter i ramen.
Parnming med gatewayOBS! Din brandvarnare måste kalibreras efter att du har satt i batteriet. Följ instruktionerna som medföljer och vänta tills kalibreringen är klar! Håll sedan inne knappen på framsidan i ca 10 sekunder. Därefter blinkar lysdiod till med rött ljus. Följ därefter instruktionerna i appen. Parning kan ta några minuter, ha tålamod.Testa brandvarnaren


Du kan närsomhelst testa att din brandvarnare fungerar som den skall genom att trycka en gång snabbt på funktionsknappen. Du skall då höra en ljudsignal som bekräftar normalläge och uppkoppling. OBS! Om din brandsensor börjar larma går det av säkerhetsskäl inte att stänga av sirenen förrän sensorn inte längre känner av rök.