AnvändningsområdeDin fuktsensor kan känna av fukt vid t.ex. en tvättmaskin eller diskmaskin. Den har en sensorkabel som utlöser ett larm om fukt eller vatten detekteras under 50 sekunder.
PlaceringLämplig placering i nära anslutning till ett område där fukt eller vattenläckage kan förekomma. Sensorn kan placeras på väggen och sensorkabel leds ner mot området som skall kontrolleras.
MonteringSensorn skruvas på vägg eller läggs på golv. Sensorkabeln skall ligga mot det område som skall mätas eftersom det är själva kabeln som mäter fukt.
Parning med gatewayHåll inne knappen på baksidan i ca 10 sekunder. Därefter blinkar lysdioden till med rött ljus samt en ljudsignal. Följ därefter instruktionerna i appen, parning kan ta någon minut, ha tålamod!Testa fukt- och vattenläckagesensorn


Du kan närsomhelst testa att din fuktsensor fungerar som den skall genom att trycka en gång snabbt på funktionsknappen. Du skall då höra en ljudsignal som bekräftar normalläge och uppkoppling. OBS! Om din fuktsensor börjar larma går det av säkerhetsskäl inte att stänga av sirenen så länge den känner av fukt.