AnvändningsområdeDin multisensor känner av rörelse och närvaro i ett rum, men mäter också temperatur och ljusstyrka. Den kan användas som del i ett larm, men också som närvarosensor för t.ex. belysning kopplad till systemet.
PlaceringLämplig placering är högt på väggen eller i taket i ett hörn av det rum du vill ha sensorn. Den behöver fri sikt för att fungera så placera den fritt från möbler, växter och andra saker i rummet.
MonteringMultisensorn sitter på en fot som kan skruvas på vägg eller i tak.
Parning med gatewayÖppna skalet på multisensorn. Tryck snabbt tre gånger på funktionsknappen, dioden lyser blått för att bekräfta parningsläge. Följ därefter instruktionerna i appen.
ProtokollZ-wave

Fabriksåterställning


  1. Säkerställ att sensorn är strömsatt
  2. Tryck och håll ner B-knappen
  3. Vänta 4-6 sekunder till dess att den visuella indikatorn lyser gult (andra positionen i menyn)
  4. Släpp B-knappen
  5. Tryck på B-knappen, en gång
  6. Den visuella indikatorn kommer att lysa rött efter en lyckad fabriksåterställning