AnvändningsområdeDin smart plug placeras i ett vägguttag mellan uttaget och den apparat eller lampa du vill styra. Därigenom kan du slå på och av enheten via appen. På framsidan finns en knapp som manuellt slår på och av uttaget.
PlaceringI vägguttag.
MonteringI vägguttag.
Parning med gatewayAnslut din smart plug till ett väggutag. Tryck snabbt tre gånger på funktionsknappen. I appen får du en bekräftelse och följer instruktionerna på skärmen.
ProtokollZ-wave

   


Fabriksåterställning


  1. Sätt din smart plug i ett vägguttag
  2. Tryck och håll ner B-knappen
  3. Vänta till den visuella indikatorn lyser gult
  4. Släpp B-knappen
  5. Tryck snabbt på B-knappen
  6. Efter en lyckad fabriksåterställning kommer den visuella indikatorn att lysa rött
  7. Din smart plug stängs av, KLART