AnvändningsområdeLampan monteras där du vill kunna styra den från telefonen eller via rutiner.
PlaceringI lampa.
MonteringI lampa.
Parning med gatewaySkruva i lampan och slå på brytaren. Följ sedan instruktionerna i appen.